Vriendendeals

Verdien 50 euro met de Zon & Isolatie Collectief Vriendendeal! Voor iedere nieuwe klant die u aanlevert ontvangt u 50 euro. Als uw relatie onze vrijblijvende offerte omzet naar een opdracht krijgt u 50 euro op uw rekening gestort.

Eigen gegevens en gegevens relatie
Vul eerst de gegevens van het aan te leveren adres in en daaronder uw eigen gegevens. Daarna nemen wij contact op met uw relatie en zullen een gratis online investeringsbedrag- en besparingsplan opstellen.

Vul hier de gegevens in

Nieuwe klant
Naam *
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats
Soort energiebesparende maatregel
Uw gegevens
Naam *
Naam

Actievoorwaarden Vriendendeal Zon & Isolatie Collectief

 1. Pluimers Isolatie actie ‘Zon en Isolatie Collectief Vriendendeal’ (hierna: actie A) wordt aangeboden door Pluimers Isolatie B.V. kantoor houdende aan de Wattstraat 11, 7461AB, te Rijssen (hierna: Pluimers).

 2. Voor actie A geldt geen einddatum. Pluimers behoudt zich echter het recht voor deze te beëindigen op een door Pluimers bepaald tijdstip.

 3. Er kan alleen aan actie A worden deelgenomen als u 18 jaar of ouder bent.

 4. Adressen kunnen alleen worden aangeleverd door klanten van het Zon en Isolatie Collectief.

 5. De aangeleverde relatiegegevens die op het moment van binnenkomen al eerder vermeld staan in ons klantendatabase komen alleen in aanmerking voor actie A als eerdere invoering in onze klantendatabase minimaal twee maand eerder is gebeurd.

 6. Indien aangeleverde relatie al een offerte heeft van Pluimers dan dient de aanmelding binnen te zijn voordat akkoord is gegeven.

 7. Klanten die binnen twee maanden na dagtekening van de brief ‘Vriendendeal’ (opnieuw) worden aangeleverd d.m.v. deze actie zijn uitgesloten van actie A tenzij het een nieuwe aankoop betreft.

 8. Als de aangeleverde relatie overgaat tot woningisolatie dan ontvangt de indiener €50,-.

 9. De uitbetalingen vinden één keer per maand plaats. Dit is, na akkoord aangeleverde relatie, ongeveer halverwege de opvolgende maand.

 10. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van actie A kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan het eventueel onterecht verstrekte bedrag teruggevorderd worden middels een factuur.

 11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Pluimers.

 12. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Pluimers, afdeling aftersales, aftersales@pluimers.nl

 13. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.