‘Zonder isolatie in de kou’

Huizenbezitters moeten serieuze offers brengen voor het milieu, gemiddeld €25.000 per woning. Er moet vooral getrokken worden aan isolatie van de huidige woningvoorraad.

„De meest ambitieuze stappen richting energieneutrale woningen zijn onrendabel”, zegt directeur Taco Van Hoek van het EIB over het onderzoek. „We moeten dus serieuze offers brengen voor het milieu.”

De focus vanuit Den Haag ligt momenteel sterk op energieneutraal bouwen. „Met aanpassingen van de bestaande woningvoorraad naar het B-label halen we al de helft van de energiebesparing die met volledige energieneutraliteit kan worden behaald. Dit terwijl de kosten slechts 25% van het totaal zijn”, zegt Van Hoek. Deze gefaseerde aanpak kost in totaal €50 miljard in plaats van €190 miljard voor de inzet voor volledig energieneutrale verbouwingen.

Nu heeft het kabinet de politicus Samson voortrekker gemaakt in plaats van een bouwexpert. „Men is in Den Haag te snel vertrokken vanuit de doelstellingen van 2050, zonder zich af te vragen wat de doelmatigheid ervan is”, vindt de EIB-directeur.

„Ik heb het idee dat beleidsambtenaren idealistisch in de discussie zitten, zonder dat ze voldoende kennis van de bouw hebben”, zegt planoloog Jan Jager van de stadszaken.nl, dat ook onderzoek deed naar de klimaataanpassing van de woningvoorraad. Daaruit blijkt dat consumenten juist lage woonlasten belangrijk vinden.

Vraagtekens

Het EIB-onderzoek zet vraagtekens bij de noodzaak om alle woningen in Nederland energieneutraal te maken. „Want als de energie duurzaam is opgewekt, waarom zou het dan een probleem zijn om nog een beetje energie te verbruiken?”, vraagt Van Hoek zich retorisch af. Ook wijst hij op de beperkte betekenis van Nederland in het mondiale vraagstuk van energietransitie, omdat we beperkt in omvang zijn.

De kleinere stappen waar de EIB nu eerst voor pleit betreffen bijvoorbeeld isolatie van glas, wanden, gevels en plafonds. „Dit zijn investeringen waar je geen spijt van krijgt, want dat is toch nodig. Later kan men dan doorstoten naar nog hogere niveaus van energiebesparing”, zegt Van Hoek. Verder is opschaling nodig, waarbij hele wijken tegelijk worden aangepakt. Hiervoor is echter wel consistent beleid nodig vanuit de politiek, aldus de EIB.

Isoleren

„Stevig isoleren is nodig in Nederland, anders zitten we straks in de kou”, zegt Folkert Linnemans van Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward. De energie in een woning wordt immers pas vastgehouden als het huis goed geïsoleerd is. „We hebben duurzame energiebronnen in Nederland, zoals geothermie en biomassa, maar dat is niet genoeg om alle huishoudens ’s winters warm te krijgen.”

De veelbesproken warmtepomp is volgens hem een alternatief, maar levert niet voldoende energie in vergelijking tot wat gas nu levert. Daarbij kan het huidige elektriciteitsnet deze energiebehoefte niet aan.

Planoloog Jan Jager van stadszaken.nl komt tot een andere conclusie. „Ik denk dat we er niet onderuit komen om een beroep te doen op geothermie, zoals nu al wordt gedaan in kassengebieden. Dat betekent boren, tot op grote diepte, en de aanleg van collectieve warmtenetten.”

Verder wijst het EIB op prijsprikkels die woningbezitters kunnen overhalen, bijvoorbeeld lagere btw op isolatiemateriaal. Een andere uitdaging vormt het gebrek aan vaklui in de bouw- en installatiesector, zegt Van Hoek. „Er is nu werk voor 20.000 manjaren. Om alle woningen energieneutraal te maken heb je 60.000 manjaren aan personeel nodig. Dat levert weer een ander prijskaartje op.”

(Bron Telegraaf)

Floris Smienk