Energienota valt hoger uit in 2018

Wat is de ODE? 

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. Dit is een heffing die consumenten sinds 1 januari 2013 betalen via de energierekening. Het is een extra belasting naast de energiebelasting. De ODE is ingevoerd om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. Deze subsidieregeling moet investeringen van het bedrijfsleven in duurzame energie stimuleren. Huishoudens en bedrijven dragen ieder voor circa 50 % bij aan de SDE+. 

Flink meer ODE

Minister Kamp gaf eerder aan dat huishoudens volgend jaar flink meer ODE gaan betalen. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis komt de stijging nog 16 % hoger uit dan door Kamp is voorgespiegeld. In 2013 maakte Kamp bekend dat hij uitgaat van een jaarlijkse stijging van de ODE tot gemiddeld € 214 in 2023. Hij is er in zijn berekening echter vanuit gegaan dat het energieverbruik van een gemiddeld gezin elk jaar daalt, omdat zij energiebesparende maatregelen zouden nemen. 

Huishoudens de dupe

Vrijwel iedereen betaalt volgend jaar dus flink meer ODE. En huishoudens die het geld niet hebben om energiebesparende maatregelen te nemen, gaan nog veel meer betalen. Zij zien hun rekening door de verhoogde ODE-tarieven veel meer stijgen dan voor een gemiddeld gezin is aangekondigd door de minister.

 

Floris Smienk